GDPR

 

Podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, obecné nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR), Hotel & Hostel Letov vytvořil a zajistil podmínky, jejichž předmětem je zajištění zpracovávání osobních údajů zákazníků získaných v rámci obchodní činnosti Hotelu & Hostelu Letov a dále zakotvení povinnosti zachovávat mlčenlivost o těchto získaných informacích, a to v rozsahu a za podmínek stanovených těmito podmínkami.

Hotel & Hostel Letov se v souladu s těmito podmínkami zavazuje zpracovávat osobní údaje zákazníků. Tyto podmínky jsou zhotoveny v rozsahu práv a povinností, které při zpracovávání osobních údajů podle předchozího odstavce vyplývají z příslušných právních předpisů.